Имя, фамилия: M.V. Fedoryuk + M.V. Fedoryuk + J.S. Joel + S.A. Wolf + V.M. Babich + N.S. Bakhvalov + A.M. Il'in + V.F. Lazutkin + G. Panasenko + A.L. Shtaras + B.R. Vainberg
Количество книг: 3
Тип автора:
Id Название Разширение Просмотр Скачать
1 M.V. Fedoryuk + M.V. Fedoryuk + J.S. Joel + S.A. Wolf + V.M. Babich + N.S. Bakhvalov + A.M. Il'in + V.F. Lazutkin + G. Panasenko + A.L. Shtaras + B.R. Vainberg - Partial Differential Equations djvu Просмотр Скачать
2 M.V. Fedoryuk + M.V. Fedoryuk + J.S. Joel + S.A. Wolf + V.M. Babich + N.S. Bakhvalov + A.M. Il'in + V.F. Lazutkin + G. Panasenko + A.L. Shtaras + B.R. Vainberg - Partial Differential Equations V: Asymptotic Methods for Partial Differential Equations pdf Просмотр Скачать
3 M.V. Fedoryuk + M.V. Fedoryuk + J.S. Joel + S.A. Wolf + V.M. Babich + N.S. Bakhvalov + A.M. Il'in + V.F. Lazutkin + G. Panasenko + A.L. Shtaras + B.R. Vainberg - Partial Differential Equations V: Asymptotic Methods for Partial Differential Equations djvu Просмотр Недоступна