Имя, фамилия: N.N. Dutta + F. Hammar + D. Haralampidis + N.G. Karanth + A. König + S.H. Krishna + G. Kunze + E. Nagy + R. Orlich + A.E. Osbourn + K.S.M.S. Raghavarao + K. Riedel + G.C. Sahoo + R. Schomäcker + N.D. Srinivas
Количество книг: 2
Тип автора:
Id Название Разширение Просмотр Скачать
1 N.N. Dutta + F. Hammar + D. Haralampidis + N.G. Karanth + A. König + S.H. Krishna + G. Kunze + E. Nagy + R. Orlich + A.E. Osbourn + K.S.M.S. Raghavarao + K. Riedel + G.C. Sahoo + R. Schomäcker + N.D. Srinivas - History and Trends in Bioprocessing and Biotransformation pdf Просмотр Скачать
2 N.N. Dutta + F. Hammar + D. Haralampidis + N.G. Karanth + A. König + S.H. Krishna + G. Kunze + E. Nagy + R. Orlich + A.E. Osbourn + K.S.M.S. Raghavarao + K. Riedel + G.C. Sahoo + R. Schomäcker + N.D. Srinivas - History and Trends in Bioprocessing and Biotransformation rar Просмотр Недоступна